bekeken: 277 x
Waardeer dit artikel:
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
(0,00)
(Inloggen is vereist)

Auto blijft koning woon-werkverkeer

DOMEIN:

Geplaatst op: 15 maart 2019, 09:48

Leestijd: 3 minuten

Meer dan 6 op 10 Belgen kiezen voor het comfort en de vrijheid van hun wagen om zich naar het werk te begeven. Er zit echter beweging in de zaak: 1 Belg op 4 heeft zijn verplaatsingsgedrag al aangepast, eenzelfde groep wil dit de komende jaren doen.

Dit alles blijkt uit een onderzoek van AG Insurance bij 1514 ondervraagden, waarvan iets meer dan de helft (786) professioneel actief is, ondersteund door Touring.

Autobezit

Bijna 9 op 10 gezinnen (88%) heeft minstens een auto, 30% meer dan 1. Die dominantie houdt ook aan, want 22% van de gezinnen heeft het afgelopen jaar een wagen gekocht en 1 op 4 (25%) wil dit jaar een wagen te kopen.

Slechts iets meer dan 1 gezin op 2 (53%) beschikt over minstens 1 fiets. Maar dat percentage ligt in Vlaanderen wel dubbel zo hoog dan in Wallonië (68% versus 32%). De elektrische fiets vindt dan weer meer en meer ingang. Al 1 gezin op 7 (14%) heeft een elektrische fiets, opnieuw vooral in Vlaanderen: 18% versus 8% in Franstalig België.

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens zijn en blijven wijdverspreid in België. 1 gezin op 5 (19%) beschikt over minstens 1 bedrijfswagen. Als men enkel rekening houdt met de werkende bevolking, heeft zelfs meer dan 1 gezin op 3 (36%) er een. Het zijn vooral de jongere gezinnen die over een bedrijfswagen beschikken. Bij de 25- tot 34-jarigen stijgt hun aantal tot bijna 4 op 10 (39%).

Dichterbij dan je denkt

1 Belg op 2 (49%) woont binnen een straal van 10 km van zijn werk. Slechts 1 op 4 (27%) woont op meer dan 20 km. En slechts 1 pendelaar op 3 doet meer dan 30 minuten over zijn verplaatsing naar het werk. 1 op 3 is zelfs op minder dan een kwartier op zijn werkplek. Ondanks het feit dat de helft van alle werkenden binnen een straal van 10 km van zijn werkplaats woont, gebruikt 62% van de actieve bevolking voornamelijk de auto om zich naar zijn of haar werk te begeven. Minder dan 1 op 4 werkenden (23%) gebruikt het openbaar vervoer, 1 op 5 de (al dan niet elektrische) fiets. De enquête wijst uit dat 58% van de werkenden die binnen de 10 km van hun werkplaats wonen, hiervoor de auto gebruikt. Op een andere manier voorgesteld: 41% van alle autopendelaars woont op maximum 10 km van zijn of haar werk. Deze werknemers stimuleren om te kiezen voor de fiets, andere vervoermiddelen of openbaar vervoer zou dus een grote impact kunnen hebben op files en milieu.

Files

De Belgische autopendelaar staat gemiddeld 12 minuten per dag in de file. Slechts 1 op 3 (32%) verliest meer dan 15 minuten per dag in de file. Wellicht verklaren die cijfers ook mee de relatief hoge tevredenheid van de autopendelaars: slechts 5% van hen verklaart zich ontevreden over zijn woon/werkverplaatsing. 81% is eerder of heel tevreden.

Alternatieve vervoermiddelen

De enquête van AG Insurance leert alvast dat heel wat Belgen wel degelijk reeds overgestapt zijn naar alternatieve vervoermiddelen. De populairste hiervan zijn:

  • het openbaar vervoer: 1 Belg op 4 (24%) gebruikt nu al vaker trein, tram of bus;
  • de fiets: 22% verklaart nu al vaker met de (elektrische) fiets naar het werk te gaan;
  • carpoolen: 15% van de Belgen doet al meer aan carpoolen dan vroeger.

1 Belg op 4 (24%) wil de komende jaren vaker de fiets gebruiken om naar het werk te rijden. Maar ook vaker het openbaar vervoer gebruiken (19%) en vaker carpoolen (18%) behoren tot de intenties van 1 op 5 werkenden.

Daartegenover staat dat 57% van de Belgen niet van plan is om de komende jaren met het openbaar vervoer te pendelen. Als voornaamste reden om dit niet te doen, wordt verwezen naar slechte verbindingen (53%), vertragingen en afschaffingen (40%), te lage frequentie (35%) en te duur (35%).

Toch zouden meer dan 6 op 10 gezinnen vaker het openbaar vervoer gebruiken indien dit beter bereikbaar (66%), stipter (61%), goedkoper (60%) zou zijn. Die vaststelling toont aan dat investeren in een ruimer, efficiënter en goedkoper openbaar vervoer het meeste effect zou hebben om het autogebruik, met name in het woon-werkverkeer, te verminderen.

Telewerk

Ook telewerk kan een alternatief zijn om de oververzadigde wegen te ontlasten. Reeds 28% van de werkenden doet aan telewerk, waarvan 18% minstens 1 dag per week. Vooral 18- tot 24-jarigen maken hier veelvuldig gebruik van: bijna 1 op 2 jongeren (47%) doet aan telewerk, 3 op 10 (30%) van hen minstens 1 dag per week.

Volkswagen versnelt transitie…Meer jongeren willen geen…
REACTIES

Schrijf een reactie of commentaar

Meest recente nieuws top 5

Meest gelezen afgelopen maand

Laatste reacties