bekeken: 252 x
Waardeer dit artikel:
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
(0,00)
(Inloggen is vereist)

Auto nog lang populairste vervoermiddel

DOMEIN:

Geplaatst op: 18 juni 2019, 11:34

Leestijd: 2 minuten

Uit een studie van AG Insurance, ondersteund door Touring, blijkt dat de auto het meest populaire vervoersmiddel is en nog lang zal blijven. De intentie om zich ecologischer te verplaatsen is er echter duidelijk wel: 1 op 3 Belgen wil binnen de 3 jaar een meer milieuvriendelijke wagen kopen, 1 op 4 vaker de fiets gebruiken en 1 op 5 vaker het openbaar vervoer.

Het thema van energiezuinige mobiliteit staat hoog op de agenda bij de gemiddelde Belg. Meer dan 3 Belgen op 4 (77%) verklaren energiezuinige mobiliteit belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Slechts 3% vindt het thema niet belangrijk. 70% van de bevolking bekommert zich om het milieu: 7 Belgen op 10 beschouwen zichzelf als natuurliefhebbers en eenzelfde proportie vindt dat overheid (70%) en bedrijven (72%) meer moeten doen voor het milieu.

Imago

Toch rekent de Belg voor zijn mobiliteit toch nog vooral op zijn wagen. 88% van de gezinnen beschikt over een wagen, 30% heeft er meer dan 1. Bovendien blijft het imago van de auto sterk, leert de enquête. Slechts 10% vindt de auto achterhaald. Een meerderheid van de Belgen (57%) erkent weliswaar de vervuiling door wagens, maar een nog grotere meerderheid (62%) ziet de auto als noodzakelijk (62% wel, 13% niet).

Voorlopig blijft het ook nog zoeken naar milieuvriendelijke wagens: slechts 3% van de gezinnen beschikt over een elektrische of hybride wagen, LPG is goed voor 1%. Benzine- (49%) en dieselmotoren (46%) verdelen het leeuwendeel van de koek.

Milieuvriendelijker

Toch is een evolutie merkbaar: 14% van de gezinnen geeft aan dat ze de voorbije jaren al een milieuvriendelijkere wagen gekocht heeft. 1 gezin op 3 (34%) heeft de intentie om in de komende 3 jaar een milieuvriendelijkere of zuinigere wagen te kopen.

Tegelijkertijd geven deze cijfers ook aan dat nog heel wat Belgen huiverachtig staan tegenover met name elektrische of hybride wagens.  Als voornaamste reden hiervoor wordt verwezen naar de duurdere prijs (40%) en het beperkte bereik en netwerk van laadpalen (21 – 22%).

Alternatieven

Het overstappen naar de fiets is de meest populaire maatregel ter vervanging van de wagen. Het succes van de elektrische fiets is hier zeker niet vreemd aan: 22% van de Belgen heeft de intentie om tussen dit en 3 jaar een elektrische fiets (of step) aan te schaffen. Het openbaar vervoer in zijn huidige vorm is voor de helft van de bevolking geen alternatief. Ook auto- en fietsdeelsystemen zijn op dit ogenblik nog weinig populair (6 à 7%), maar een bijkomende 15% van de Belgen wil er in de toekomst vaker gebruik van maken. Hoewel deze cijfers een eerder beperkt potentieel laten vermoeden, is het hoopgevend dat jongeren er wel voor open staan: 46% van de 18- tot 24-jarigen, 30% van de 25- tot 34-jarigen staat er positief tegenover.

Verdienen aan de connected carInnovatieprijs voor eSense van…
REACTIES

Schrijf een reactie of commentaar

Meest recente nieuws top 5

Meest gelezen afgelopen maand

Laatste reacties